Meniu
:::: MENU ::::
DĖMESIO! Pasikeitė įmonės banko sąskaita - LT33 4010 0510 0454 2506 (Luminor), atkreipkite dėmesį darydami pavedimą!

Duomenų apsauga

Kokius duomenis renkame?

Jums norint įsigyti prekę iš „Ugdau.lt“, reikalinga minimali informacija: Jūsų vardas, pavardė arba įstaigos rekvizitai, tel. nr., el. pašto adresas ir pristatymo adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi su užsakymu susijusiems klausimams.

Siekdami, kad pirkimas „Ugdau.lt“ svetainėje būtų patogus ir efektyvus, saugome:

 • Jūsų užsakymų istoriją;
 • susirašinėjimų su Jumis istoriją tam, kad atsakytume į klausimus, susijusius su Jūsų užsakymu;

Kokių duomenų nerenkame, nesaugome ir nesiejame su asmeniu?

Vykdydami savo tiesioginę veiklą ir bendraudami su Jumis, mes tikrai:

 • nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos;
 • neperduodame jokių su Jūsų naršymu mūsų tinklalapyje susijusių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

 

Kam naudojame renkamus asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes renkame, kad:

 • laiku ir tinkamai įvykdytume Jūsų užsakymą;
 • efektyviai išnagrinėtume Jūsų paklausimus ar nusiskundimus;

 

Kaip saugome ir tvarkome asmeninius duomenis?

Naudodami organizacines ir technines priemones užtikriname, jog Jūsų pateikiami asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo. 

Su Jūsų asmeniniais duomenimis gali susipažinti ir juos tvarkyti tik asmuo, vykdantis Jūsų užsakymą. Todėl Jūsų asmens duomenų apsaugos lygis atitinka saugumo standartus. 

Tam, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad pateikiant užsakymą, Jūsų asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys ir kad jie būtų tinkamai saugomi.

 

Kaip prisidėti prie savo duomenų tvarkymo?

Asmeninius duomenis renkame ir naudojame skaidriai ir sąžiningai, todėl mums svarbus Jūsų indėlis į duomenų tvarkymą. Jūs galite dalyvauti savo asmens duomenų tvarkyme šiais būdais:

 • savarankiškai koreguoti, taisyti, pakeisti savo asmens duomenis užsakant prekes;
 • kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis, jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nusprendžiate, kad: (i) Jūsų asmens duomenys nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; (ii) norite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis; (iii) Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
 • nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, kuri atlieka asmens duomenų tvarkymo priežiūrą.

Mes galime apriboti Jūsų asmeninių duomenų rinkimą ir naudojimą, jei nusprendžiate, kad Jūsų asmeniniai duomenys yra:

 • netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
 • tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;
 • būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas bus apribojamas iki tol, kol patikrinama, ar priežastys, dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra būtinos).

Įsitraukti į asmeninių duomenų tvarkymą Jūs galite:

 • atsiuntę prašymą elektroniniu paštu info@ugdau.lt

 

Kaip sužinoti duomenų tvarkymo pakeitimus?

Vertiname Jūsų asmeninių duomenų saugumą, todėl įvykus bet kokiems duomenų tvarkymo pokyčiams mes Jus nedelsiant apie tai informuosime: išsiųsime pranešimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

 

Kur rasti daugiau informacijos?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai, o mums nurodo gaires, kaip kuo efektyviau apsaugoti Jūsų asmens duomenis. 
Reglamentu išplečiamos Jūsų teisės bei suteikiamos priemonės dalyvauti Jūsų asmens duomenų tvarkyme bei jį kontroliuoti. 

Susipažinti su Privatumo politika, kuri apibrėžia, Jūsų asmens duomenų tvarkymą, galite Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Esame visada pasiruošę atsakyti į Jums kylančius klausimus ir išspręsti neaiškumus. 

Kontaktai: 

El. pašto adresas: info@ugdau.lt 

 

 

Susikomplektuokite rinkinį patys! Perkant 12 ir daugiau mokomųjų priemonių taikoma € 10 nuolaida ir nemokamas siuntimas Lietuvoje.